Privacy en Cookie verklaring

Silverhill Invest Group respecteert bij haar activiteiten uw privacy. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van onszelf. Silverhill Invest Group volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Privacy verklaring
Silverhill Invest Group verwerkt persoonsgegevens die u zelf bewust aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld door het contactformulier van onze website in te vullen of ons een e-mail te sturen. In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam bij invullen contactformulier;
  • Telefoonnummer bij invullen contactformulier;
  • E-mailadres bij invullen contactformulier;
  • Bedrijfsgegevens, zoals adresgegevens, bedrijfstype, RSIN, KVK en persoonsgegevens eigenaars bij investeringsaanvraag;
  • Alle overige persoonsgegevens voor zover die zijn verstrekt bij invullen contactformulier, in e-mail, telefonisch of in corespondentie.
  • Aard en doel van de verwerking

Silverhill Invest Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te antwoorden op de vragen die u ons heeft gesteld via de website of via e-mail
  • Uw persoonsgegevens worden bijgevolg verwerkt op basis van uw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Silverhill Invest Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden
Silverhill Invest Group verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inzage en correctie
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Silverhill Invest Group.

Beveiliging
Silverhill Invest Group hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. 

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Silverhill Invest Group.

Contact

Silverhill Invest Group BV
De Ring 10
5261LM Vught
+31 (0)73 303 00 73
info@shig.nl

KvK
70953007
BTW
NL858523693B01

Stel een vraag

Maak een keuze...
Meer informatie over Woonfront
Meer informatie over Jobinvest
Meer informatie over Bosch investeringsfonds
Meer informatie over Hightech ICT
Meer informatie over Divverence
Terugbel verzoek
Anders, namelijk...
Versturen

© 2018 Silverhill Invest Group bv - Privacy en Cookie verklaring

Delen